Χάρισε μισό εκατομμύριο δολλάρια στο Νοσοκομείο Χανίων – Προμηθεύτηκαν εξοπλισμό από το κληροδότημα

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση μιας πολύ μεγάλης δωρεάς για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων, με χρηματοδότηση από το κληροδότημα των Πεντακοσίων Χιλιάδων Δολαρίων ($500.000) της Πάβλοβα Βικτωρίας – χας Εμμ. Βουτετάκη, προς τιμήν της μνήμης των Σπύρου Βουτετάκη και του Εμμανουήλ Βουτετάκη»

Με την με θέμα 31ο/ πρακτικό 45/21-12-2020 (ΑΔΑ Ω83Ξ46907Τ-Φ8Π) απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αποφάσισε νααποδεχθεί κληροδοσία πεντακοσίων χιλιάδων δολαρίων ($500.000) της Βικτωρίας Βουτετάκη.

Κατόπιν της με θέμα 37ο/ πρακτικό 10/14-04-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ 6Ψ4Ε46907Τ-ΒΥΙ), εγκρίθηκε η αξιοποίηση του συγκεκριμένου κληροδοτήματος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.Με το αρ. πρ.58932ΕΞ2021/9-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, τμήμα εκκαθάρισης της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο φάκελος του κληροδοτήματος και κοινοποιήθηκε σε αυτήν υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του Διοικητή κουΜπέα Γ. ως εκτελεστή του κοινωφελούς σκοπού και περί αποδοχής του, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 18 παρ. 1 περ β έως δ του Ν. 4182/2013.

Αντίστοιχα με την με θέμα 53ο/ πρακτικό 32ο /14-09-2022 (ΑΔΑ ΩΜ7Π46907Τ-ΔΗΨ) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τονεπιλεγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κατόπιν ολοκλήρωσης δύο (2) δημόσιων διαβουλεύσεων στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Παράλληλα, λόγω της τρέχουσας ισοτιμίας δολαρίου / ευρώ κατατέθηκαν στον λογαριασμό που τηρείται για την εν λόγω δωρεά 490.354,06 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθείεπιπλέον ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός εκτιμώμενης δαπάνης 66.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών τουΧειρουργικού Τομέα, ο οποίος έχει εγκριθεί κατόπιν ολοκλήρωσης δύο δημόσιων διαβουλεύσεων στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με θέμα 20ο / πρακτικό 15ο / 10.05.2022 (ΑΔΑ 6Γ5446907Τ-2ΨΨ).

zarpanews.gr

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Tο xanianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.