Γράφημα ιστοσελίδας δείχνει την πορεία και την εξέλιξη του καιρικού φαινόμενου