ΤΕΛΟΣ!!!!!! Το Βιτσέντζος Κορνάρος από την γραμμή ΚΙΣΣΑΜΟΣ -ΚΥΘΗΡΑ - ΓΥΘΕΙΟ


Σχεδόν ένα μήνα μετά την ακινητοποίηση του επιβατηγού – πλοίου «Βιτσέντζος Κορνάρος» λόγω βλάβης το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφάσισε την «κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έκπτωτης της υπ’ αριθμ. 2252.1.3.1/1593/2017/10-01-2017 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, γ)ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, δ)ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ».
Όπως αναφέρεται στην απόφαση που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριου Σαντορινιού και αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα στην «Διαύγεια» προχωρά το υπουργείο και στην μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (400.868,00) ευρώ, και συγκεκριμένα κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (186.165,19 €), το οποίο αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το εν λόγω πλοίο δεν δύναται να εξυπηρετήσει την εν θέματι γραμμή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με του όρους της ανωτέρω συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον, η εταιρεία με την επωνυμία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., από την 16η Ιουνίου 2017 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της και συναφώς δεν εκτελεί, ως όφειλε, τις συμβατικές της υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, γ)ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, δ)ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ.»
Στο υπουργείο έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες ημέρες η διαδικασία αναζήτησης νέου πλοίου προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση του δρομολογίου που θεωρείται μείζονος σημασίας για τους κατοίκους και επιχειρηματίες στα Κύθηρα, στα Αντικύθηρα και στο Καστέλι.
Υπενθυμίζεται πως η πλοιοκτήτρια εταιρεία είχε με πρόσφατη ανακοίνωση της γνωστοποιήσει ότι το πλοίο, «παραμένει στην περιοχή του λιμένα Πειραιά σε κατάσταση απαγόρευσης απόπλου λόγω μη αποκατάστασης τεχνικής βλάβης. Ως εκ τούτου τα δρομολόγια του πλοίου από 07/07/2017 έως 17/07/2017 πρωί θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.»
Όπως είχε αποκαλύψει το «Βήμα» από την πλευρά της η Λασιθιώτικη Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία υποστήριξε προς το υπουργείο ότι υπάρχει σοβαρή ζημιά στον στροφαλοφόρο άξονα και η ανεύρεση νέου, η μεταφορά του, η προσαρμογή και τοποθέτηση απαιτεί χρόνο τουλάχιστον δυο μηνών.
Επιπλέον σημείωνε ότι το γεγονός της βλάβης που προέκυψε δεν μπορούσε να προβλεφθεί και μάλιστα εν μέσω θερινής περιόδου και παράλληλα δεν διαθέτει άλλο πλοίο ενώ η οικονομική ζημιά τόσον από τα έξοδα της αποκατάστασης της βλάβης όσο και από την απώλεια εσόδων από μισθώματα και εισιτήρια της θερινής περιόδου είναι τεράστια.
Την ίδια στιγμή ο δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης με σειρά επιστολών του προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητούσε την εξεύρεση λύσης καθώς όπως λέει «η ακινησία του πλοίου από εβδομάδα σε εβδομάδα έχει ως αποτέλεσμα η αβεβαιότητα να έχει μετατραπεί σε απόλυτη οργή, καθώς οι ακυρώσεις κρατήσεων είναι εκατοντάδες, η οικονομική ζημία ανεπανόρθωτη και η δυσφήμιση του τόπου μας μεγάλη…Η κατάσταση στην τοπική κοινωνία είναι πλέον εκρηκτική.»
Και ανέφερε ότι «τα Κύθηρα ζουν από τον τουρισμό. Η σύνδεση τους με την Κρήτη, τον Πειραιά, την Καλαμάτα και το Γύθειο δεν είναι πολυτέλεια ή πάρεργο, αλλά ζωτικότατης σημασίας και πρέπει να αποκατασταθεί ει δυνατόν αύριο το πρωί. Η ΛΑΝΕ οφείλει είτε να βρει άμεσα άλλο πλοίο είτε να εγκαταλείψει πάραυτα τη γραμμή, καθώς η συμπεριφορά αυτή είναι πέραν κάθε ανεκτής λογικής. Αντιλαμβανόμαστε ότι και η ίδια η εταιρεία έχει οικονομική απώλεια από την κατάσταση αυτή, όμως το μείζον είναι η επαναφορά της συγκοινωνιακής ομαλότητας στην περιοχή με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο».
Για το θέμα είχαν κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές διαφόρων κομμάτων με αποδέκτη τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Ναυτιλίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, για την κάλυψη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά-Κύθηρα-Αντικύθηρα- Καστέλι.
Πάντως αν στη νέα προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την κάλυψη της γραμμής -σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας θα γίνει με τα ίδια χρήματα και τους ίδιους όρους- δεν υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία τότε θα υπάρξει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει νέος σχεδιασμός της γραμμής για τη σύνδεση του Πειραιά με τα Κύθηρα τα Αντικύθηρα και το Καστέλι, αλλά και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
Το μήνυμα του Δημάρχου Κυθήρων
«Η ΛΑΝΕ πλέον αποτελεί παρελθόν! Η ανάπτυξη του τόπου μας θα έρθει μέσα από τον διαχωρισμό των γραμμών που έχουμε ζητήσει! Το αρμόδιο Υπουργείο, δρώντας υπεύθυνα, ταυτίστηκε πλήρως με τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και όλων των τοπικών Βουλευτών και αποδέσμευσε την εταιρεία από τις γραμμές μας, μια εταιρεία που μας ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα εδώ και καιρό. Για την τρέχουσα περίοδο το νησί μας θα πορευτεί με τα υπάρχοντα τοπικά δρομολόγια, που μπορεί να μην δύνανται να υποκαταστήσουν πλήρως τις περιφερειακές συνδέσεις, μπορούν όμως να φέρουν πολύ κόσμο στα Κύθηρα (όπως ήδη φέρνουν) και να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες των επαγγελματιών. Εξάλλου αυτή τη στιγμή το νησί μας έχει πολύ κόσμο, παρά τα προβλήματα.
Η προβολή του νησιού μας συνεχίζεται δυναμικά στην ηπειρωτική χώρα, γιατί αυτή είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ στάση ευθύνης και αλήθειας που μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στην σεζόν, κατά την οποία αξιώνουμε να μην υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ αρνητικό δημοσίευμα για το νησί μας, παρά μόνο θετικά!
Τα Κύθηρα ήταν, είναι και θα παραμείνουν ένας από τους ποιοτικότερους και ομορφότερους νησιωτικούς προορισμούς της Χώρας και εμείς θα συνεχίσουμε να δρούμε με εξωστρέφεια παρά το πρόσκαιρο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε φέτος.
Συγχαίρω δημόσια τις 2 παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας για την συνεργασία και τη σύμπνοια πάνω στο θέμα αυτό, παρά τις φωνές λαϊκισμού και ανευθυνότητας που δυστυχώς ακόμα ακούγονται… η συναίνεση, όσο και αν ενοχλεί, θα επικρατήσει και θα κατισχύσει των πάντων… όχι μόνο στο Τσιρίγο, αλλά σε όλη τη Χώρα..»
Στρατής Χαρχαλάκης
Πηγή: ToVima.gr
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Tο xanianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.