Διεξαγωγή Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού
Την Δευτέρα 13 Ιουνίου και ώρα 9:30 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την Παραχώρηση του Δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016.