“ΩΣ ΕΔΩ”! Στρατιωτικοί κατά υπουργείου Οικονομικών για τις νέες περικοπές!

soldiers_guns

“ΩΣ ΕΔΩ”! Στρατιωτικοί κατά υπουργείου Οικονομικών για τις νέες περικοπές! Τι ζητάνε

“Ως εδώ” είναι το μήνυμα που στέλνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών  προς τον Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα όσα δημοσίευσε το Militaire.gr για τα σενάρια νέων περικοπών στις αποδοχές στρατιωτικών από 1η Ιουνίου 2016.
Η ΠΟΕΣ επισημαίνει:
“Εφαρμόστε το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και στους στρατιωτικούς. Δεν ζητάμε κάτι το διαφορετικό. Ισονομία και δικαιοσύνη ζητάμε”.
Κε Υπουργέ.
Την 5 Απριλίου 2016 αναγνώσαμε στη δημοσιογραφική έγκριτη ιστοσελίδα militaire.gr, που ασχολείται με στρατιωτικά θέματα, άρθρο, το οποίο αναδημοσιεύθηκε σε πλήθος άλλων ιστοσελίδων, σύμφωνα με το οποίο, πριν από ημέρες, έλαβε χώρα σε χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύσκεψη μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΘΑ (Αξιωματικών) και του Υπουργείου Οικονομικών, αντικείμενο της οποίας (σύσκεψης) ήταν το επικείμενο μισθολόγιο των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας.
Στην υπόψη σύσκεψη, κατά το άρθρο, οι συνάδελφοί μας Αξιωματικοί έθεσαν υπόψη των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΟΙΚ το προτεινόμενο εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ μισθολόγιο, συμπεριλαμβανομένων και λοιπών επιδομάτων που μέχρι σήμερα δεν ελάμβαναν οι στρατιωτικοί έναντι των δημοσίων υπαλλήλων (επίδομα παραμεθορίου, αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κλπ), πλην όμως οι παράγοντες του Υπουργείου σας δεν το είδαν με καλό μάτι καθόσον δεν εμπεριείχε μειώσεις στους μισθούς, αλλά διατήρηση και συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία οι μισθοί των στρατιωτικών πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, όπως άλλωστε οφείλει το Δημόσιο.
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, το Υπουργείο σας φέρεται να έχει έτοιμο το μισθολόγιο, σύμφωνα με το οποίοι οι μισθοί των στρατιωτικών μειώνονται.
Κε Υπουργε.
Σας προτρέπουμε να αναζητήσετε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας, οι οποίοι παρευρέθησαν στην υπόψη σύσκεψη, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106/10-7-2014 πρόταση της Ομοσπονδίας μας, την οποία σαφέστατα κατέχουν και πολύ σύντομα θα επικαιροποιήσουμε και θα σας αποστείλουμε, σύμφωνα με την οποία ζητούμε την εφαρμογή ενός μισθολογίου υιοθετώντας την αρχιτεκτονική και λογική του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο συναρτά τη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει το βαθμό που κατέχει κάθε φόρα ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας και εξελίσσονται στους βαθμούς που προβλέπει η κατηγορία τους. Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός.
Αναζητούμε και προτείνουμε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών να εμπεριέχει τις εξής παρακάτω βασικές δομικές αλλαγές:
α. Να συνδέει τη χορήγηση του Βασικού Μισθού και των ειδικών επιδομάτων με το διοικητικό βαθμό.
β. Να καταργεί τις μισθολογικές προαγωγές που δίδονταν αυτοδικαίως, βάσει του χρόνου υπηρεσίας.
γ. Να διατηρεί το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ), το οποίο να μετονομαστεί σε Συντελεστή προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) και να τροποποιηθεί έτσι ώστε να κλιμακώνεται μέχρι τα 40έτη υπηρεσίας και όχι τα 29 που ισχύει σήμερα, ενώ ταυτόχρονα να διαμορφώνει το ύψος των συντελεστών με τρόπο που να παρέχει κίνητρα παραμονής αλλά και να αυξάνει ομαλά και συμμετρικά τις αποδοχές του στελέχους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.
δ. Να καταργεί το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που καταβάλλεται σε όλα τα στελέχη και συναρτάται από την οικογενειακή τους κατάσταση.
ε. Να αυξάνει και να προσαρμόζει τους ΒΜ στα αντίστοιχα επίπεδα των ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων, συνυπολογίζοντας παράλληλα την προσαύξηση που επιφέρει στο ΒΜ η εφαρμογή του ΣΧΥ το οποίο υποκαθιστά τα ενδιάμεσα Μισθολογικά Κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων.
στ. Να διατηρεί το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο θα αντιστοιχίζεται και θα αναπροσαρμόζεται στο επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
ζ. Να καταργεί το επίδομα ευθύνης διοίκησης – διεύθυνσης, που καταβάλλεται μόνο στους Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων – Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, καθώς και σε όλους τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω, αποκλείοντας από τη καταβολή του στελέχη που ασκούν διοίκηση μικρότερων κλιμακίων.
η. Να διατηρεί το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης (επιτελικής) το οποίο να μετονομαστεί σε επίδομα θέσης ευθύνης και να αντιστοιχιστεί με το επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη τα οποία από τη φύση της θέσης τους, ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου.
θ. Να διατηρεί το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το επίδομα αντιπαραβάλλεται με το επίδομα παραμεθορίουπου καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α ́.
ι. Να διατηρεί τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους.
ια. Να διατηρεί τη χορήγηση των εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται μόνο στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΠΣ, ΣΤΟΛΟΥ και ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
ιβ. Να θεσμοθετεί την αμοιβή των κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων και να εξισώνει αντίστοιχα με αυτούς, τους αποφοίτους της ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.
ιγ. Να θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας για εργασία πέραν του πενθημέρου, στα πρότυπα της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας.
ιδ. Να θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας των στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία και εκτελούν υπηρεσίες εφημερίας.
ιε. Να επεκτείνει στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τη χορήγηση του επιδόματος που χορηγείται ήδη στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
ιστ. Τέλος, να διατηρεί το επίδομα ειδικής απασχόλησης, με το οποίο θα επιχειρηθεί να καλυφθεί μέρος του πρόσθετου κόστους ζωής που συνεπάγονται οι συνεχείς μεταθέσεις αλλά και η τήρηση του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως το οποίο καταργεί κάθε έννοια ωραρίου.
Κε Υπουργέ.
Μην ψάχνετε και μην εφευρίσκετε τρόπους μείωσης των αποδοχών των στρατιωτικών. Αυτό ήδη το έλυσε η υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση του ΣτΕ, που μέχρι και σήμερα δεν έχετε υλοποιήσει ακόμη. Εφαρμόστε το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και στους στρατιωτικούς. Δεν ζητάμε κάτι το διαφορετικό. Ισονομία και δικαιοσύνη ζητάμε.
Οτιδήποτε άλλο και οποιοδήποτε άλλο σενάριο, σας διαβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι, θα μας βρει αντίθετους και θα αντιδράσουμε δυναμικά. Ήδη η αντοχή των συναδέλφων μας που εργάζονται νυχθημερόν στα Hots Spots, ακόμη κι αν αυτός ο ρόλος εκφεύγει των στενών αρμοδιοτήτων και αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται στα όριά της, όταν λοιποί δημόσιοι φορείς σήκωσαν τα χέρια ψηλά και άφησαν τις Ένοπλες Δυνάμεις να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ορίσετε τόπο και ημεροχρονολογία, προκειμένου αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας συναντηθεί μαζί σας και σας εκθέσει δια ζώσης τα επιχειρήματά μας. 
Militaire.gr
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Tο xanianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.