ΕΠΣΧΑΝΙΩΝ Ανακοίνωση για τα όρια ηλικίας της νέας περιόδουΓια τον καλύτερο προγραμματισμό, της ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013 , σας γνωστοποιούμε ότι:

1. Στην Α’ κατηγορία τοπικού , είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε τρεις [3] ποδοσφαιριστές γεννηθέντες μετά την 1-1-1992.

2. Στη Β’ και Γ’ κατηγορία τοπικού, ομοίως δύο [2] ποδοσφαιριστές γεννηθέντες μετά την 1-1-1992.

3. Στην κατηγορία Παίδων , δικαίωμα να αγωνίζονται, έχουν οι γεννηθέντες τα έτη από 1996 έως και 1999.

4. Στην κατηγορία Προπαίδων , οι γεννηθέντες τα έτη 2000- 2001.

5. Στην κατηγορία Τζούνιορ, οι γεννηθέντες τα έτη 2002-2003. Ειδικά για την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. της 18-4-2012 και 12-5-2012, δύναται να συμμετέχουν προαιρετικά από ένα [1] έως και τρία [3] κορίτσια αντίστοιχης ηλικίας.

6. Στην κατηγορία Προτζούνιορ, οι γεννηθέντες τα έτη 2004-2005.
Share on Google Plus